Primăria Iași a primit în această săptămână, sub semnătura președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, răspunsul privind regulamentul prin care se poate finanța sau nu sportul de către municipalitate. Finanțarea sportului se poate face în exclusivitate pentru sportul de masă, pentru promovarea centrului de copii și juniori sau a cluburilor sportive neprofesioniste.

 

”Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a analizei aspectelor semnalate de dumneavoastră prin adresa anterior menționată, prin care solicitați Consiliului Concurenței opinia cu privire la finanțarea din bugetul municipiului Iași a CSM Politehnica Iași, în temeiul hotărârii Consiliului Local, nr. 131/30.03.2018, privind aprobarea procedurii de acordare a finanțărilor din bugetul municipiului Iași, vă comunicăm următoarele: 
Am remarcat existența prevederilor art.10.2 din Hotărârea CL menționată anterior, care statutează faptul că nu se pot finanța proiecte care intră sub incidența prevederilor de ajutor de stat și enumeră câteva exemple care nu intră în această categorie. 

În acest context, referitor la finanțarea activităților structurilor sportive de pe raza municipiului Iași, vă prezentăm în continuare câteva situații în care, în opinia noastră, ținând cont de principiile legislației și jurisprudenței europene, finanțarea activităților sportive nu este susceptibilă a implica elemente de natura ajutorului de stat: 

*finanțarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeți și tineret, a căror activitate nu este considerată activitate economică. În cazul cluburilor care dețin și secții de jucători care dețin statut de jucători profesioniști, este necesară separarea din punct de vedere contabil a veniturilor și cheltuielilor aferente celor două tipuri de activități;

*finanțarea unor activități care nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre, respectiv atunci când structurile sportive nu participă și nu au potențialul de a participa la competiții profesioniste internaționale, nu efectuează transferuri de jucători care implică plata unei sume către clubul sportiv la care a activat până în acel moment jucătorul ce face obiectul transferului și nu realizează vânzări internaționale de drepturi de transmisie sportivă;

*acordarea unor bonusuri de performanță direct sportivilor, persoane fizice, de către autoritățile centrale sau locale, cu condiția ca aceste bonusuri să nu reprezinte forme mascate de remunerare a activităților desfășurate de către sportivii profesioniști;

*este aplicabil principiul investitorului privat prudent;

*finanțarea unor cluburi care desfășoară în principal activități neeconomice, dacă activitățile economice prestate nu depășesc 20% din capacitatea anuală globală a entității respective; În ceea ce privește aplicabilitatea acestui criteriu în vederea excluderii caracterului de ajutor de stat al unei măsuri de sprijin, menționăm că, în general, acesta se aplică în cazurile în care activitatea de bază derulată de club are caracter neeconomic (de exemplu, un club de juniori sau sportivi neprofesioniști) și are atașată o activitate economică nesemnificativă (cu o pondere de maximum 20%), cum ar fi, de exemplu, vânzarea de bilete, vânzarea de echipamente promoționale, etc. 

În situația în care finanțarea acordată unei structuri sportive nu reprezintă ajutor de stat (se încadrează într-una din situațiile menționate anterior), aceasta poate fi acordată direct, fără parcurgerea altor formalități din punct de vedere al ajutorului de stat. În caz contrar, se impune respectarea regulilor naționale și europene în materie. 

Totodată, subliniem faptul că certitudinea juridică în ceea ce privește caracterul de ajutor de stat al unei măsuri de sprijin este dată de Comisia Europeană, prin decizie, și/sau de către instanțele internaționale sau europene”, se arată în adresa trimisă de către Consiliul Concurenței.

Leave a Reply

Your email address will not be published.